Alle AVT Mitarbeiter auf einen Blick

Imst: Kataster, +43 50 6930 / avt@avt.at

Leiter Katastervermessung

+43 50 6930-200

r.markowski@avt.at

Katastervermessung

+43 50 6930-133

kataster-b@avt.at

Katastervermessung

+43 50 6930-130

kataster-a@avt.at

Katastervermessung

+43 50 6930-134

kataster-b@avt.at

Katastervermessung

+43 50 6930-132

kataster-b@avt.at

Lehrling Vermessungstechniker

kataster-b@avt.at

technische Zeichnerin / Katastervermessung

+43 50 6930-129

kataster-a@avt.at

Kastastervermessung

+43 50 6930 59-0

m.schuler@avt.at

Katastervermessung

+43 50 6930-135

kataster-a@avt.at

Imst: 3D TLS, +43 50 6930/ m.heinrich@avt.at

TLS,CAD,BIM
Projektmanagement

+43 50 6930-221

m.heinrich@avt.at

TLS

+43 50 6930-141

t.liebl@avt.at

TLS

+43 50 6930-345

g.witsch@avt.at

Assistent

+43 50 6930

tls@avt.at

Imst: Ingenieurgeodäsie, +43 50 6930 / m.heinrich@avt.at

Leiter Ingenieurgeodäsie

+43 50 6930-221

m.heinrich@avt.at

Ingenieurgeodäsie

+43 50 6930-220

ingenieur@avt.at

Ingenieurgeodäsie

+43 50 6930-222

ingenieur@avt.at

Ingenieurgeodäsie

+43 50 6930-205

ingenieur@avt.at

Ingenieurgeodäsie

+43 50 6930-243

ingenieur@avt.at

Vermessungstechniker

+43 50 6930

ingenieur@avt.at

Imst: Geoinformation, +43 50 6930 / r.gasser@avt.at

Projektmanagement & Sales

+43 50 6930-240

r.gasser@avt.at

Katastervermessung

+43 50 6930-131

m.stigger@avt.at

Geoinformation

+43 50 6930-241

h.hammerle@avt.at

technischer Zeichner

+43 50 6930-143

m.braschler@avt.at

Vermessungstechnikerin

+43 50 6930-139

geo@avt.at

Lehrling als Vermessungstechniker

geo@avt.at

Imst: UAV / Drohnenbefliegung, +43 50 6930 / e.bollmann@avt.at

Bildflüge, Photogrammetrie

+43 50 6930-150

e.bollmann@avt.at

Imst: Sekretariat / Verwaltung / Administration, +43 50 6930 / avt@avt.at

Sekretärin

+43 50 6930

avt@avt.at

Sekretär

+43 50 6930

avt@avt.at

Imst: Buchhaltung/Lohnverrechnung, +43 50 6930 / buchhaltung@avt.at

Rechnungswesen, Buchhaltung

+43 50 6930-201

buchhaltung@avt.at

Rechnungswesen, Buchhaltung

+43 50 6930-201

buchhaltung@avt.at

Innsbruck, +43 50 6930 58 / ibk@avt.at

Leitung Innsbruck

+43 50 6930 58-3

j.wendl@avt.at

Ingenieurgeodäsie, Kataster

+43 50 6930 58-1

ibk@avt.at

Ingenieurgeodäsie

+43 50 6930 58-7

ibk@avt.at

Vermessungstechniker

+43 50 6930 58-0

ibk@avt.at

Vermessungstechniker

+43 50 6930 58

ibk@avt.at

Landeck, +43 50 6930 59 / landeck@avt.at

Leitung Landeck

+43 50 6930 59-0

m.schuler@avt.at

baubegleitende Vermessungen, Kataster

+43 50 6930 59-1

landeck@avt.at

Vermessungstechniker

+43 50 6930 59-2

landeck@avt.at

Vermessungstechniker

+43 50 6930 59-4

landeck@avt.at

Millstatt am See, +43 50 6930 60  / millstatt@avt.at

Leitung Millstatt am See

+43 50 6930 60-1

v.schuster@avt.at

Vermessungstechnikerin

+43 50 6930 60

millstatt@avt.at

Lehrling

+43 50 6930 60

millstatt@avt.at

Reutte, +43 50 6930 57 / reutte@avt.at

Leitung Reutte

+43 50 6930 57-0

a.trefalt@avt.at

Ingenieurgeodäsie, Kataster

+43 50 6930 57-2

reutte@avt.at

Ingenieurgeodäsie, Kataster

+43 50 6930 57-3

reutte@avt.at

technische Zeichnerin

+43 50 6930 57-3

reutte@avt.at

Vermessungstechniker

+43 50 6930 57-1

reutte@avt.at

St. Johann in Tirol, +43 50 6930 55 / st.johann@avt.at

Leitung St. Johann in Tirol

+43 50 6930 55-0

j.paulitsch@avt.at

Social Media Managerin

+43 50 6930 55-0

l.paulitsch@avt.at

Ingenieurgeodäsie, Kataster

+43 50 6930 55-1

st.johann@avt.at

Ingenieurgeodäsie, Kataster

+43 50 6930 55-3

st.johann@avt.at

Ingenieurgeodäsie, Kataster

+43 50 6930 55-2

st.johann@avt.at

Kataster

+43 50 6930 55-6

st.johann@avt.at

Kataster

+43 50 6930 55-8

st.johann@avt.at

Zell am Ziller, +43 50 6930 56 / zell@avt.at

Leitung Zell am Ziller

Ingenieurgeodäsie

+43 50 6930 56-1

e.siegele@avt.at

Vermessungstechniker

+43 50 6930 56-2

zell@avt.at

Vermessungstechnikerin

+43 50 6930 56-0

zell@avt.at

Vermessungstechnikerin

+43 50 6930 56-2

zell@avt.at

Immenstadt (DE), +49 8323 5209011 / office@vermessung-avt.de

Leitung Immenstadt

Ingenieurgeodäsie, Kataster

+49 8323 5209011-1

m.koehler@vermessung-avt.de

Ingenieurgeodäsie, Kataster

+49 8323 5209011-2

office@vermessung-avt.de

Ingenieurgeodäsie, Kataster

+49 8323 5209011-3

office@vermessung-avt.de

Vermessungstechniker

+49 8323 5209011-5

office@vermessung-avt.de

Vermessungstechnikerin

+49 8323 5209011-4

office@vermessung-avt.de